EPS köpük hurdası, genellikle strafor hurdası olarak da adlandırılan genleştirilmiş polistiren (EPS) malzemenin atık veya geri dönüştürülebilir formunu ifade eder. EPS köpük hurdası, geniş bir kullanım alanına sahip olmasının yanı sıra çevre dostu geri dönüşüm potansiyeli nedeniyle de önem taşır.

**EPS Köpük Hurdasının Özellikleri:**
1. **Hafif ve Dayanıklı:** EPS köpük, hafif ve dayanıklı bir malzemedir. Bu özellik, taşıma ve depolama süreçlerinde kolaylık sağlar.
2. **Yalıtım Özellikleri:** EPS köpük, iyi bir ısı yalıtım malzemesidir, bu nedenle inşaat sektöründe ve ambalaj endüstrisinde tercih edilir.
3. **Şekillendirilebilirlik:** Kolay şekillendirilebilir olması, çeşitli endüstrilerde farklı şekillerde kullanılabilmesini sağlar.

**Geri Dönüşüm ve Çevresel Avantajlar:**
1. **Çevresel Etkilerin Azaltılması:** EPS köpük hurdasının geri dönüştürülmesi, doğaya bırakıldığında yıllarca çözünmeyen atık sorununu azaltmada önemli bir rol oynar.
2. **Malzemenin Yeniden Kullanımı:** Geri dönüştürülen EPS köpük hurdası, yeni ürünlerin üretiminde kullanılarak kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
3. **Enerji Tasarrufu:** EPS köpük hurdasının geri dönüştürülmesi, yeni ürünlerin üretimi için gerekli olan enerji miktarını azaltır, bu da enerji tasarrufu sağlar.

**EPS Köpük Hurdasının Geri Dönüşüm Süreci:**
1. **Toplama:** Kullanılmış EPS köpük ürünleri, geri dönüşüm tesislerine toplanır.
2. **Ayrıştırma:** Toplanan hurda, kirli olabilecek diğer malzemelerden ayrıştırılır.
3. **Öğütme ve Genleştirme:** EPS hurdası öğütülür ve genleştirme işlemi uygulanarak yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilecek granüller elde edilir.
4. **Üretim:** Elde edilen granüller, yeni EPS ürünlerinin üretiminde kullanılır.

EPS köpük hurdasının geri dönüşümü, bu malzemenin çevresel etkilerini azaltmada önemli bir adımdır. Bu süreç, sürdürülebilir bir döngü oluşturarak kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunur ve çevre dostu bir yaklaşımı destekler. Geri dönüşüm tesislerine EPS köpük hurdası teslim edilerek, bu değerli malzemenin çevresel etkileri en aza indirilebilir.